Begravningsakt

I Sverige är det vanligast med begravningsakt enligt Svenska kyrkans ordning. Nedan följer deras gudstjänstordning vid kremationsbegravning. Förslag till ny gudstjänstordning håller på att tas fram.

När den träder i kraft kan innehållet och ordningen förändras något.

Kremationsbegravning och jordbegravning som avslutas i kyrkan/kapellet

Klockringning
Ingångsmusik.
Orgel spelas, de anhöriga intar sina platser om de inte redan har gjort det
Extra sång eller musik om så önskas
Psalmsång
Begravningsakten.
Griftetal, bön och överlåtelsen där församlingen står upp när prästen kommer till orden " i Guds, den barmhärtiges namn överlämnar vi stoftet av NN till gravens vila" och med tre skovlar mull eller korstecken viger stoftet till den sista vilan.
Psalmsång
Begravningsbön
Fader vår
Psalmsång
Avskedstagande med defilering runt kistan
Slutbön
Extra sång eller musik om så önskas
Utgångsmusik.
De anhöriga lämnar sina platser. Kistan lämnas kvar för att föras till krematoriet.
Klockringning

Vid jordbegravning kan avskedstagandet antingen tas i kyrkan eller ute vid graven, det är beroende på om anhöriga vill närvara vid gravsättningen eller inte. Om gudstjänsten avslutas vid graven sker avskedstagandet och defileringen istället på kyrkogården.

Borgerlig begravning

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som är villig att ställa upp och förrätta begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, arbetskamrat eller annan lämplig person. Här finns inga lagliga hinder.

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes och de anhörigas önskemål. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag. I många fall förekommer diktläsning och musik som centrala delar.

Vi har förslag på borgerliga begravningsförrättare.

Representanten

Representanten från begravningsbyrån finns på plats i god tid före begravningsceremonin och ansvarar för att lokalen är iordninggjord, blommor utplacerade och för att samordna programmet med övriga deltagare som officianten, organisten, vaktmästaren m.fl. Representanten sammanställer ett minnesalbum som skickas till anhörig ungefär en vecka efter begravningen. Detta minnesalbum innehåller information om begravningsakten, en blomsterförteckning samt fotografier.

Musik

Musik är ofta ett viktigt inslag i begravningsceremonin. Vi på begravningsbyrån vidarebefordrar dina önskemål till, eller skapar direktkontakt med organister och eventuella solister inför begravningen. Eventuella psalmer bestäms oftast i samråd med officianten.